Reklama
www.motylov.sk

www.tatradata.sk
              
slovensky english deutsch
www.tatradata.sk

Slovensko > Regióny > Spiš > Múzeum > Múzeum Kežmarok

Pre majiteľov objektov
Prihlásenie
Bezplatná registrácia

Počasie
Slovensko
Regióny
Mestá/obce
Vysoké Tatry
Belianske Tatry
Nízke Tatry
Spiš
Spišská Magura - Pieniny
Poprad
Červený Kláštor
Kežmarok
Levoča
Stará Ľubovňa
Starý Smokovec
Stará Lesná
Štrbské Pleso
Tatranská Lomnica
Bratislava
Banská Bystrica
Žilina
Košice
Trnava
Prešov

Múzeum Kežmarok

Hrad, zámok

info foto 

Múzeum

info 
Kontakt   
Adresa   Hradné nám.42
Mesto/obec   Kežmarok
Email   lektori@stonline.sk
Internet   www.kezmarok.com
Okolie   
Mestá/obce   

Kežmarok

Regióny   

Levočské vrchy

,

Spiš

,

Vysoké Tatry


Popis | Otváracie hodiny | Mapa | Galéria | Cenník

Múzeum v Kežmarku vzniklo r. 1926, prvú expozíciu otvorilo r. 1931. Od začiatku išlo o regionálne múzeum, ktoré sa zameriavalo na Kežmarok s priľahlým okolím (pôvodné územie Kežmarského okresu). Postupne sa vykryštalizovalo jeho spoločenskovedné zameranie. V súčasnosti spravuje vyše 18 000 zbierkových predmetov, ktoré sú rozčlenené do všeobecnohistorického, literárnohistorického, umeleckohistorického, národopisného a numizmatického fondu.

Sídlom múzea je Kežmarský hrad. Má netypickú polohu takmer v centre mesta. Tento pôvodne gotický objekt vznikal prebudovaním staršieho kláštora a jeho dlhoročnými majiteľmi boli Tököliovci. Na nádvorí hradu sa zachovali základy neskororománskeho kostola z 13. stor. Z 15. stor. pochádzajú gotické prvky niektorých traktov hradu, postupne renesančne, barokovo a klasicisticky prestavaného. Cenným pamiatkovým objektom je aj baroková kaplnka s dobre zachovaným vyrezávaným oltárom a reštaurovanou stropnou výzdobou.Expozícia Praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku v hlavnej budove múzea čerpá z archeologických nálezov na kežmarských a ďalších spišských lokalitách.

Expozícia Vývoj Kežmarku v 13.-18. stor. predstavuje exponáty z oblasti cechovej remeselnej výroby, samosprávy slobodného kráľovského mesta Kežmarok a dobové zbrane.

Expozičný celok Kežmarský strelecký spolok je unikátnou prezentáciou dejín spolku, ktorý vznikol r. 1510 a existoval až do r. 1945.

Samostatná expozícia je v múzeu venovaná činnosti Spolku spišských lekárov a lekárnikov a Životu a dielu MUDr. Vojtecha Alexandra.

Ďeaľšia časť dokumentuje Vývoj Kežmarku v 19. a 20. storočí s dôrazom na kultúrne, školské a literárne tradície.

Expozícia Historické portréty na Spiši čerpá z bohatého obrazového fondu múzea, v ktorom je zastúpená predovšetkým portrétna tvorba od 17. do 20. storočia. Samostatný celok Kežmarok a Tatry názorne dokumentuje všestranné vzťahy Kežmarčanov k Vysokým Tatrám.

Do programu prehliadky areálu Kežmarského hradu patrí aj návšteva hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže, z ktorej sa otvára panoramatický výhľad na Kežmarok a Vysoké Tatry.Expozícia bytovej kultúry je umiestnená v meštianskom dome na Hlavnom nám. 55. Prezentuje sa v nej meštiansky bytový interiér charakteristický pre spišský región v jeho rôznych vývojových formách. Priestory v ďaľšom meštianskom dome na ul. MUDr. V. Alexandra sa využívajú na krátkodobé aktuálne výstavy.Vo všetkých expozíciách a na krátkodobých výstavách si možno kúpiť pohľadnice, odborné a informačné publikácie a suveníry. Podľa požiadaviek verejnosti múzeum usporadúva prednášky a besedy o dejinách Kežmarku a jeho kultúrnych pamiatkach, organizuje prehliadky kultúrnych pamiatok mesta s odborným sprievodcovským výkladom. V spolupráci s miestnymi školami sa v expozíciách uskutočňujú vyučovacie hodiny vlastivedy, dejepisu, výtvarnej a literárnej výchovy. V rámci kultúrneho leta sa v hradnej kaplnke konajú komorné koncerty a na nádvorí hradu divadelné predstavenia a kultúrne programy.


Kežmarok, Múzeum
Levočské vrchy, Múzeum
Spiš, Múzeum
Vysoké Tatry, Múzeum

www.tatradata.sk
Slovensko | Regióny | Spiš | Múzeum | Múzeum Kežmarok

Impressum | Kontakt
© Všetky práva vyhradené., V31
www.tatradata.sk